Lỡ Nhịp Thời Gian/CN-HNT đã đăng trên hoingo Oct.3.2021. Xuất xứ : cảm tác từ bài thơ Khi Trời Rạng Đông /TY post trên web site.Nay thấy fan hoingo là Tú_Yên post bài KTRĐ thì ChNg cũng đăng lại (=lần2).      ChNg Mar.6.22