Đúng đấy, anh DP. Cty vệ sinh bên GA cũng thế.Rất nhiều cái hoang phí của công kể khg hết.Còn của tư thì tôi thử kể ra vài cái:*Cách HS Mỹ xài phí GIẤY,vở,bút mực,bút chì,phấn.. mới nguyên.*Cách ng.M:- xài phí giấy lau mặt lau tay,chùi...,-nước máy,- muỗng nĩa giấy,- thực phẩm,quần áo v.v. ôi nhiều thứ linh tinh. Tôi cứ nghĩ có lẽ họ chưa từng bị sống trong cảnh thiếu thốn bao giờ.    CN  TB-Ảnh ngôi nhà của anh phải không?   CN   04.15.2022