Không đề ..
Nén nhang hoài niệm ..nhớ xưa
Lập lòe_ bóng Mẹ xa xa dõi nhìn
Cây mít hiên nhà oằn xiêu
Ngoài sân thắc thỏm ầm ào dân sinh
Phố xá giao đãi đi tìm
Mùi tóc hương bưởi_hương xanh
Tìm đâu trong gió Sài Gòn Mẹ ơi!
Lênh đênh trước vạn nẻo đời
Con tìm hồi ức những lời Mẹ ru
Gục đầu vào Mẹ nồng thơm
Nghe lòng dịu bớt nỗi niềm mưu sinh!
Bóng lồng trong bóng đa mang
Phất phơ tóc Mẹ mây bay chiều tà
Lời ru văng vẳng bao điều
Khát khao biết mấy tháng ngày vô tư!
Bồng bềnh cánh võng ..à ..ơi ..
Xa xa lời vọng _bây giờ ..Mẹ đâu?!